Una filosofia de la potenciació

L´oligoteràpia és alhora una medicina preventiva i curativa: Dr. Ménétrier la denominà “medicina funcional” en la mesura que els oligoelements són els catalitzadors per a totes les funcions biològiques dels éssers vius.

L’exemple de la medicina xinesa inspira en gran mesura el nostre enfocament, perquè el metge emprava tot el seu coneixement per mantenir l’emperador amb bona salut. L´oligoteràpia s’acosta a aquesta visió i actúa per mantenir i enfortir l’organisme perquè pugui fer front amb més facilitat als moments de debilitat o falta d’energia. Es tracta doncs d’una medicina preventiva.

Quan es presenten els símptomes i la malaltia, l´oligoteràpia també és molt eficaç, ja que restaura l’equilibri de la salut amb major rapidesa, tot enfortint el terreny i activant els blocatges funcionals que hi ha darrera del desenvolupament de la malaltia.

Les formacions ofertes pels laboratoris BIOLIGO permeten guiar l’anamnesi o revisió de salut, essencial per a la determinació de la diàtesi congènita i les diàtesis d’evolució, mentre que es remunten cronològicament a les principals causes de la malaltia.

Un enfocament global

Fidel als principis establerts per Michel Deville, BIOLIGO ha treballat per a desenvolupar complexos d’oligolements (POE) per a cada sistema (sistema digestiu, nerviós, cardiovascular, osteo-articular, endocrí, anti-radical, immunològic, renal, menopausa, anèmia…).

El coneixement detallat de les interaccions entre els oligoelements agrupats, ha permès a BIOLIGO desenvolupar un enfocament holístic apropant-se a les necessitats reals de l’organisme : cada element és dosificat amb precisió i s’associa amb la finalitat de lliurar tota la seva eficàcia i el seu potencial catalític.

A més, l’eficàcia terapèutica de diferents fórmules, es dinamitza i optimitza en la forma ionitzada, mitjançant un procés de fabricació únic sovint copiat però mai igualat. Aquesta experiència assegura l’assimilació dels principis actius al nivell del 70% en el tracte superior.

Els camps fisiològics

En base als estudis realitzats pel Dr. J. Ménétrier s´han identifica 4 diàtesis.

Amb l´objectiu de l´eficàcia, BIOLIGO ha subdividit aquestes quatre diàtesis en dues de principals i dues de secundàries i les ha anemonades natura o terreny, termes més comprensibles i més accessibles a tothom: els dos terrenys congènits de base són els hipoenèrgics i hiperenèrgics.

Les hiperenèrgiques són les persones que tenen problemes al començar el dia, ja que sovint van a dormir tard… a mida que avnaça la jornada, van augmentant en energia donat que el treball les dinamitza gradualment a mesura que s’activen. No és estrany trobar que aquestes persones comencen a treballar dur al final del dia, o fins i tot a la tarda, per acabar tard a la nit … Es diu que l´hiperenèrgic que “es reactiva per l’esforç.” . I per tant el matí següent tenen problemes per reiniciar el dia.

En el seu lloc, els hipoenèrgics s’aixequen al matí amb totes les forces disponibles, i poc a poc, durant el dia, les van utilitzant. A la nit, quan totes les energies s’esgoten, es retiren a descansar. Es diu que l´hipoenèrgic que “es cansa per l’esforç”.

Durant les sessions de formació o durant una entrevista personal, escoltar o amb l’anamnesi es pot descobrir en quin terreny fisiològic o congènit es pertany. La diferència entre els hiperenèrgics i els hipoenèrgics requereix del coneixement d’un mateix, i és fàcil de reconèixer la seva disposició.

Per tant, és fàcil d’entendre que cada un d’aquests tipus seran més propensos a desenvolupar un tipus particular de patologia i els tractaments que es proposin hauran de respectar i estar relacionats amb la naturalesa del pacient.

Per a quines indicacions els oligoelements?

Per raons concretes a determinades legislacions més o menys hostils a les medicines naturals, no està permès mostrar les indicacions terapèutiques de les solucions desenvolupades per BIOLIGO després de gairebé mig segle.

El marc legal, però, ens permet donar accés a la llista i definició dels 22 oligoelements que intervenen en la composició bàsica dels nostres productes.

El respecte cap els clients ens ha portat a tenir una política de transparència total, donant com a resultat la posada en marxa de tots les observacions dels nostres usuaris a les que els oferim els nostres comentaris, quan és necessari.

Aquesta informació, sense concessió és part de la nostra filosofia.