Poslání

Bioligo stanovilo své poslání v šíření oligotherapie tím, že zpřístupní dostupnost k léčení co nejvyššímu možnému množství obyvatel. Jde cestou zjednodušení poradenství a užívání, a to jak směrem k lékaři či terapeutovi, tak i pacientovi.

Vize

Ve společnosti, která si klade mnoho otázek ohledně účinnosti komplementárních terapií, prosazujeme v lékařské komunitě celkovou oligotherapii jako globální účinnou terapeutickou disciplínu. Ucelenou, kompletní, bezpečnou a bez jakýchkoliv vedlejších účinků.

Hodnoty

Naší dlouhodobou vizí je pracovat s perspektivou spolupráce bez kompromisů. Kvalitu, integritu a spolehlivost považujeme za klíčová slova.

Hlavní principy

Naše akce řídí tři principy:

  1. kvalita/jakost, která slouží jako referenční hodnota pro neustálé vylepšování.
  2. osobní odpovědnost za své zdraví.
  3. přenášení a předávání znalostí sdílením s partnery a terapeuty v přírodním léčení.

 

“Neprodáváme produkty, ale výsledky”. Michel Deville