Rodinný podnik

Bioligo je rodinným podnikem se sídlem v Nyonu ve Švýcarsku. Zde půl století píše historii globální oligotherapie (léčby se stopovými prvky/minerály, atd…).

Díky použití přírodních ingrediencí vybraných s největší pečlivostí, rozvoji původních vzorků a jedinečných odborných znalostí, získala společnost Bioligo vynikající reference pro odborníky ze zdravotnictví ve Švýcarsku a Evropě. Duch generace průkopníků oligotherapie pokračuje ve vývoji a inspiruje nové generace tak, jako kdyby to bylo první den. Obohaceni výjimečnou kombinací dynamiky a kontinuity, víme, co děláme a jak to děláme. Náš přístup je konzervativní, protože respektujeme mimořádnou práci průkopníků oligotherapie. Současně jsme i moderní, neboť odhodlaně trváme na pokračování v propojování tradičních znalostí a moderní vědy.

Hlavně vše děláme s láskou, protože je užitečné a krásné podpořit ostatní, aby převzali zodpovědnost za své zdraví do vlastních rukou.

Průkopníci oligotherapie

Oligos znamená v řečtině “velmi malé množství” a tyto (stopové) prvky jsou používány ve velmi malých dávkách v podobě stopových minerálů. Oligotherapie je tedy terapeutické použití stopových prvků ve fyziologických dávkách a ionizované formě (tedy tekuté, ve formě roztoků).

Terapeutické použití těchto roztoků má dlouholetou tradici. Její vědecké základy byly položeny počátkem roku 1900 MUDr. Sutterem. Ten odhalil, že ionizovaný roztok mědi a manganu pomohl vyléčit jednoho vojáka ze dvou z tuberkulózy, a zároveň že tento roztok urychluje hojení ran.

MUDr. Ménétrier převzal tyto studie a potvrdil účinnost této terapie při vývoji pojmu diatéza (predispozice k onemocnění), a s těmito poznatky napsal svou doktorskou práci. Se svým výzkumem stanovil čtyři kategorie artritické/alergické, hyposthenické, dystonické a neenergetické, které slouží jako základ pro diagnostiku.

V sedmdesátých letech 20. století na základě 50.000 klinických případů MUDr. Picard postupně rozšířil oblast působnosti oligotherapie na revmatismus. Dosáhl 85 % pozitivních výsledků, které byly předmětem mnoha publikací. (Viz “vyléčení revmatismu, přírodním a účinným způsobem”, edice CRAO).

Michel Deville neboli celková oligotherapie

V roce 1977 organizuje Michel Deville ve Švýcarsku řadu konferencí pro revmatology, na které pozve MUDr. Picarda. Ti byli nadšení účinností léčby. Konstatovali, že její realizace zůstává komplexní, neboť každý stopový prvek neboli minerál (14 přípravků) by měl být podávaný samostatně a několikrát za den.

Michel Deville a alors l’idée de les assembler et il met au point trois synergies d’oligo-éléments. Cette évolution a permis d’améliorer encore les résultats. En effet, l’effet synergique couplé à la simplification du traitement entraîne un meilleur suivi de la part des patients. Fort de cette expérience, il décide d’appliquer le même raisonnement dans d’autres domaines et crée, au fil des ans, plus de 20 synergies thérapeutiques qu’il expérimente tout au long de sa pratique d’oligothérapeute.

Michel Deville měl nápad je různě slučovat a z toho vytvořil tři synergické složení stopových prvků. Díky tomuto synergickému efektu spolu se zjednodušeným užíváním ze strany pacientů došlo ke zlepšení výsledků léčby. Na základě této zkušenosti se Michel Deville rozhodl použít stejné postupy i v jiných oblastech. Za několik let vytvořil více než 20 terapeutických synergií, se kterými experimentoval v průběhu své praxe oligotherapeuta.

Tím se zrodila celková oligotherapie…

Nová generace

V otcově díle pokračuje již 25 let Frédéric Deville.

Je to neúnavný výzkumník milující vzdělávání. Pokračuje ve vývoji původních složení a vytváří nové aplikace. S vědomím komplementarity různých terapií též tvoří mosty s dalšími alternativními terapiemi, jako je aromaterapie, homeopatie a Bachovy květiny.

V roce 2006 se přidala ke spolupráci Marianne Deville, která se specializuje na emoční terapie. Zajišťuje vzdělávání odborníků a také terapeutické konzultace.

Tento manažerský tým uznávaný odborníky z celého světa, si přeje udržet tyto dva směry a vzdělávat nové generace terapeutů v přírodních metodách léčení, a současně nabízet individuální konzultace.

Nová výzva společnosti? Prosadit uznání oligotherapie jako ucelenou léčebnou lékařskou medicínu.